blind rám

Obrazy

Kristus vzkriesený a Emauzskí učeníci

Názov:

Kristus vzkriesený a Emauzskí učeníci

Autor: akad. mal. Ladislav Záborský
Info:

Hľadáte podobné dielo?

Skúste vyhľadávanie podľa nasledovných kľúčových slov: 
maľba, Ježiš Kristus, Emauzy, učeníci, zjavenie, zmŕtvychvstalý

Rozmer:
Tlač:
Cena s DPH:
22,80 €